پیش‌فروش خودرو و استفاده از پول مردم برای خرید و واردات خودرو