واردات خودرو و کالاهای سرمایه‌ای فقط از طریق نمایندگی رسمی