فروش محصولات خودروسازان راین با 25 میلیون تومان وام دولتی