فروش محصولات خودروسازان راین با 25میلیون تومان وام دولتی