شرايط پیش فروش اعتباری سایپا131 دوگانه سوز فروردین95