دریافت خسارت از بیمه‌ها بدون کروکی پلیس تا سقف شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان