جدیدترین طرح فروش محصولات کرمان‌موتور – آبان ماه 94