تسهیلات بانکی با بهره‌های به‌طور میانگین سالانه 28 درصد