بخشنامه شماره 2 فروش اقساطی محصولات ایران خودرو- آذر94