استقبال نمایشگاه‌داران از جایگزین خودرو با پراید و پژو 405