ادامه طرح تابستانه پلیس راهور در جاده‌ها تا ۴ مهرماه