آینده مبهم بازار خودرو بعد از اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای