عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی آزاد‌سازی قیمت می‌تواند توجیه داشته باشد که رقابت وجود دارد.زارعی با تاکید بر لزوم تبعیت خودروسازان از قانون گفت: در برخی موارد گروهی برای رسیدن به اهداف خود از راه‌های مختلف اقدام به ایجاد فشار بر ارگان‌های مختلف می‌کنند.وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخل نباید به ابزاری برای عرضه بدون نظارت تبدیل شود اضافه کرد: آزاد‌سازی قیمت‌ها در خودرو بازار این محصول را غیر‌قابل‌ مدیریت می‌کند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای موجود برای خودروهای داخلی گفت: با وجود این شرایط خود به خود تقاضا برای خودرو داخلی فراهم می‌شود که با توجه به این وضعیت، ایجاد شرایط ناعادلانه در قیمت نباید وجود داشته باشد.زارعی با اشاره به نبود ثبات در ارز و شرایط اقتصادی افزود: در این شرایط باید با همفکری مناسب برای این موضوع تصمیم‌گیری شود تا دوباره دچار آزمون و خطا نشویم.وی افزایش کیفیت را عامل ایجاد جذبه برای خودروهای داخلی دانست و ادامه داد: آزاد‌سازی خودرو بر مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند.