آخرین اخبار

20 فرضیه گمراه کننده درباره روغن موتور

مالكان خودروها در اينترنت، اغلب دانسته ها و تجربيات خود را در نگه داري ماشين، به ويژه هنگام تعويض روغن رد و بدل ميكنند و به اشتراک مي گذارند. برخي مالكان در انتقال تجربه هاي خود اغراق کرده یا نادانسته، دیگران را با اطلاعات غلط گمراه میکنند .

در این مطلب 20 فرضیه گمراه کننده درباره روغن موتور را که مردم در افواهبه یکدیگر می گویند، مرور میکنیم و پاسخ صحیح را در می یابیم .

1 – معموال خودروسازان خارجي برند و نوع خاصي از روغن را براي موتور توصيه ميكنند، مثل اِلف، شِل، اسو، ليكومولي و غيره كه اغلب برچسب آرم شركت طرف قرارداد با خودروساز نيز در گوشه شيشه عقب نصب ميشود. مردم ميگويند اگر هم نخواستي دقيقا همان روغن را بريزي، بهتر است روغني از همان برند را با خواص بهتر انتخاب كني. واقعيت اين است كه روغن با كيفيت و خواص همان روغن توصيه شده ميتوانيد يك از هر برند معتبري را انتخاب كنيد و داخل موتور بريزيد. الزامي به استفاده از برندهاي خارجي توصيه شده توسط خودروساز وجود ندارد.

2  – آيا ميتوان دو روغن موتور را با هم مخلوط و استفاده كرد؟ اگر قصد چنين كاري داريد، حتما بايد به ويژگي هاي اعلام شده براي روغن كه توسط خودروساز توصيه ميشود توجه كنيد. مواردي مثل افزودني ها و نيز گرانروي روغن توصيه شده، بايد حتما مورد توجه قرار گيرد. در صورتي كه خواص دو روغن تركيبي كاملا مشابه باشد، اين كار مانعي ندارد؛ در غير اين صورت، موتور آسيب مي بيند.

3 – مي گويند بعد از دوره گارانتي نيازي به رعايت توصيه هاي خودروساز در مورد روغن و استفاده از روغن باكيفيت بالا وجود ندارد! اين امر واقعيت ندارد؛ عمر ماشين شما دو تا سه برابر عمر دوره گارانتي است. پيشرانه خودرو همواره نيازمند روغن باكيفيت و استاندارد و ترجيحا توصيه شده توسط خودروساز است. اين حرف ها را نشنيده بگيريد و به كار خودتان ادامه دهيد!

4 – مي گويند، استفاده از روغن باكيفيت در موتور خودرويي كه چندسالي از عمرش گذشته، سبب چكه كردن و نشت روغن ميشود. اين حرف ها را باور نكنيد و از روغن باكيفيت استفاده كنيد. اگر بعد از مدتي استفاده از روغن معمولي با تعويض روغن به سمت استفاده از روغن با كيفيت بالاتر، نشت روغن ديديد، هيچ ارتباطي با كيفيت روغن ندارد بلكه مربوط به خرابي برخي قطعات است؛ آنها را تعويض كنيد.

5 – مي گويند، اگر از برند توصيه شده توسط خودروساز استفاده نكني، گارانتي خودرو باطل میشود! اين مساله صحت ندارد؛ خودروسازان فقط از مالكان ميخواهند از روغن با استاندارد و مشخصات خاصي استفاده كنند نه برند خاصي. برندها توسط خودروساز فقط توصيه ميشوند و نه بيش تر. اصلا ممكن است آن برند در دوره گارانتي خودروي شما ديگر وجود خارجي نداشته باشد. در عين حال حواستان باشد، اگر از برند ديگري استفاده كرديد حتما استاندارد و مشخصات روغن توصيه شده توسط خودروساز را داشته باشد وگرنه گارانتي بي گارانتي!

می گویند روغن سنتتيك فقط مال اين ماشين جديدهاست! اصلا اينطور نيست. شايد بعضي ها فكر ميكنند خيلي دهان پركن است؛ حتي اگر خودروي كلمه سنتتيك با خواص و قديمي داريد، براي استفاده از روغن سنتتيك استاندارد توصيه شده توسط خودروساز ترديد نكنيد، اما اين نكته را نيز در نظر داشته باشيد كه روغن هاي جديد به خاطر خاصيت پاك‌كنندگي بالاي موتور، ممكن است برخي از منافذ پيشرانه كنند و به همين خاطر احتمال بروز خودروتان را بشويند و پاك نشت از موتور وجود خواهد داشت. در اين صورت به جاي اكتفا به آلودگيها و جرم هايي كه جلوي نشت را ميگرفتند، بايد براي رفع آن اقدام اساسي بكنيد.

7 – ميگويند، اگر روغن سياه شد بايد تعويض شود. حقيقت اين است كه سياهي روغن به دليل گرفتن دوده و آلودگي اجزاي موتور به خودش است. اين امر اصال به معناي از بين رفتن خواص روغن موتور نيست. چه بسا اگر رنگ روغني بعد از عمر طوالني هنوز روشن مانده، به معناي مناسب نبودن آن است.

8 – ميگويند، اگر قدري روغن بيشتر از ميزان استاندارد در داخل موتور بريزي، بهتر كار ميكند. اين حقيقت ندارد و چه بسا باعث نشت روغن و دردسرهاي بعدي شود. ممكن است روغن از سرسيلندر نشت كند و يا وارد قسمت هايي شود كه نبايد بشود. روغن موتور بايد دقيقا مطابق اندازه استاندارد استفاده شود.

9 – ميگويند اگر مشكلي وجود ندارد، پس نياز به استفاده از روغن بهتر و باكيفيت هم نيست! خب، حالا چه نتيجه اي از اين روغن كم كيفيت و توصيه غلط ميگيريم؟ اين كه برويم از يك بگوييم چون دندان درد نداري، لازم نيست پيش دندان پزشك ارزانتر استفاده كنيم؟ هرگز اين كار را نكنيد. مثل اين است كه بروي! استفاده از روغن كم كيفيت، به تدريج باعث آسيب ديدن موتور ميشود. اگر بگذاريد زمان بگذرد، متوجه مي شويد كه چه خسارت هايي به موتور وارد شده است، ضمن اين كه در همين مدت، عملكرد پيشرانه تحت تاثير قرار ميگيرد. حداكثر حفاظت از موتور فقط با استفاده از روغن باكيفيت و استاندارد كه مشخصات فني آن توسط خودروساز توصيه شده حاصل ميشود.

10 – ميگويند، همه روغن ها مثل هم هستند! مگر روغن كارش چيست؟ روان كاري است ديگر! خير. اين صحيح نيست. بعضي افزودني ها به روغن موتور، عملكرد بهتر موتور را سبب مي شوند. مقاومت در برابر گرما در بعضي انواع روغن ها بسيار بالاست و براي سوپركارها حتما بايد از روغن هايي با خواص منحصربه فرد استفاده شود. توصيه خودروساز براي استفاده از نوع خاصي از روغن موتور را حتما جدي بگيريد؛ مثال در خودروهاي جديد نمي توان از روغن هاي قديمي (معدنی) استفاده كرد.

11 – ميگويند روغني بخر كه برچسب صرفه جويي در مصرف Energy يا انرژي داشته باشد. در حقيقت، واژه Conserving- كاهنده مصرف انرژي توسط موسسه نفت آمريكا (API) ساخته روغن در مقايسه با روغن مرجع يا شده تا نشان دهد كه يك معناي شاخص مقايسه، چقدر عملكرد بهتري دارد. اين واژه يك خاص دارد و به معناي كامل بودن روغن و مناسب بودن آن براي هر خودرويي نيست.

12 – مي گويند موتور كوچك‌تر داغ تر است؛ پس روغن خاص ميخواهد! لزوما اين طور نيست. به اين حرف ها توجه نكنيد، بلكه توصيه ها و راهنمايي هاي خودروساز از هر چيزي مهمتر است. البته شرايط آب و هوايي، دماي محيط، تجهيزات اضافي و وزن خودرو مي توانند روي عملكرد آن تاثير بگذارند، پس بايد در نظر گرفته شوند.

13 – مي گويند بهترين روغن براي موتورهاي كم حجم آن است 10 باشد؛ پس همان را مصرف كنيد. 20 يا W40 كه W50 واقعيت اين است كه اين درجه روغن براي مناطق سردسير يا 5 مناسب نيست و در دماهاي بسيار پايين بايد از روغن W30 استفاده شود. باز هم در اين مورد لازم است توصيه هاي 5 W40 سازنده خودرو را در نظر بگيريم

14 – گفته ميشود كه هر وقت خواستي، مي تواني به جاي از روغن هاي پايه نفتي استفاده كني. مدت هاست روغن سنتتيك كه استانداردهاي روغن موتور تغيير كرده و بسياري از روغن ها هستند. مثل هميشه تركيبي از روغن هاي پايه نفتي و سنتتيك توصيه اين است كه به دفترچه ماشين مراجعه كنيد نه گفته هاي ديگران.

15 – ميگويند، افزودني هاي جادويي بخر و به روغن اضافه كنيد تا عملكرد بهتري را براي موتور رقم بزنند، اما لازم است بدانيد كلماتي مثل »شگفت انگيز« كه روي بعضي افزودني ها مي نويسند، بيشتر تبليغات است. اگر شيمي بخوانيد و افزودني ها را بشناسيد بهتر است تا اين كه به كلماتي مثل »معجزه گر« و »شگفت انگيز« اتكا كنيد. پيش از خريد مواد افزودني اطمينان حاصل كنيد كه با فرمول روغن شما (كه داراي افزودني هايي است) سازگاري داشته باشد. براي افزودن طول عمر روغن، هر افزودني نمي توان به روغن موتور اضافه كرد.

16 – اگر سياه شدن روغن علامت بدي نيست، پس روغني كه سياه نشده هنوز ميتواند كار كند. خير. روغن موتور عمر خاصي دارد. ميزان پيمايش خودرو، فشار موتور و گرماي محيط، عوامل اصلي تاثيرگذار بر عمر روغن هستند. روغن موتور را به موقع و طبق زمان بندي تعويض كنيد، رنگ روغن دليل محكمي براي تعويض آن نيست.

17 – اگر مي خواهيد به سفر طولاني برويد حتما روغن موتور را بررسي كنيد و مطمئن شويد براي كل سفر مشكلي پيش نخواهد آمد، اما لازم نيست حتما پيش از سفر، روغن را عوض كنيد. هفته راستي يادتان باشد، بررسي و تعويض احتمالي روغن را يك قبل از سفر انجام دهيد، نه درست پيش از حركت؛ به اين ترتيب، اشتباهي كرده باشد كه نيازمند تعميرات باشد (مثال اگر مكانيك پيچ كارتر را دنده به دنده بسته و باعث روغ نريزي شده باشد)، به موقع متوجه مي شويد و رفع اشكال مي كنيد.

18 – ميگويند همه روغن ها لجن ميسازند. اين صحت ندارد. لجن معمولا از روغن اكسيدشده و ساير آلودگي هاي موتور كه جذب روغن مي شوند، توليد ميشود. بيشتر اوقات، روغن هاي بي كيفيت باعث توليد لجن ميشوند، بنابراين از روغن هاي با كيفيت بالا استفاده كنيد كه مي توانند آلودگي هاي موتور را به خوبي در خود بگيرند و تبديل به لجن هم نشوند.

19 – شايع شده است كه روغن هاي پارافيني بيشتر لجن مي سازند. اين شايعه به خاطر شباهت حالت مومي لجن به مومي بودنِ پارافين رواج يافته است، در حالي كه بسياري از روغن هاي خوبِ امروزي پارافين دارند. پارافين به روغن هاي پايه نفتي، ثبات، كارايي و طول عمر مي بخشد.

20 – مي گويند، روغن هاي مخصوص فشار بالا بهترند. بد نيست بدانيد كه رابطه مستقيمي ميان فشار روغن و گرانروي وجود دارد. اين دو شاخص مي توانند در شرايط مختلف رانندگي تغيير كرده و عملكرد موتور را نيز تغيير دهند. در اين جا هم عامل اصلي براي انتخاب روغن موتور بايد توصيه هاي خودروساز باشد نه حرف مردم!


* هفته نامه ایران خودرو

برچسب ها

یک نظر

  1. من این جمله رو متوجه نشدم، کسی میتونه به فارسی ترجمه کنه؟! :دی

    “روغن هاي جديد به خاطر خاصيت پاك‌كنندگي بالاي موتور، ممكن است برخي از منافذ پيشرانه كنند و به همين خاطر احتمال بروز خودروتان را بشويند و پاك نشت از موتور وجود خواهد داشت.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *