آخرین اخبار

خودروهای صفر فقط با پلاک به مشتری باید تحویل داده شوند

طبق اعلام رسمي پلیس راھور ناجا مبني بر تحويل خودروي بدون پلاك به مشتري توسط برخي از نمايندگي ھا و ضمن يادآوري اينكه لزوم رعايت اين موضوع طي چندين بخشنامه صادره قبلي اعلام شده است ، مجددا تاكید مي گردد الزامي است تا نمايندگي ھاي محترم از تحويل خودروھاي بدون پلاك انتظامي به مشتري و يا تردد اين خودروھا در سطح شھر به ھر دلیل خودداري نمايند .

در ھمین راستا ضمن تشكر از نمايندگاني كه رعايت موضوع را در دستور كار خود قرار داده اند ، بديھي است با توجه به آموزش ھا و تاكیدھاي قبلي انجام شده در اين خصوص مشاھده تكرار تخلف از سوي نمايندگي به منزله عدم توجه به مقررات موضوعه فروش خودرو تلقي شده و ضمن احتمال بروز محدوديت ھاي شماره گذاري خاص آن نمايندگي ، تمامي عواقب حقوقي و مالي موضوع ناشي از آن برعھده نمايندگي بوده و به دلیل عدم رعايت مقررات ، نمايندگي مشمول دستورالعمل تخلفات نمايندگي ھا نیز خواھد شد .

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *