آخرین اخبارشرایط فروش

شرايط پیش فروش عمومی نوروزی محصولات ایران خودرو / اسفند94

شرايط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو ، از روز سه شنبه 4 لغایت 29 اسفندماه و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول ذیل ارائه مي گردد:
زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 94/12/04 می باشد :
pishforoosh omoomi noroozi irankhodro-esfand94
نکات مھم:

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تمدید قرارداد با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.
شرايط و توضیحات بخشنامه :

1. سود مشاركت در اين بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا تاريخ انقضاي دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبديل و محاسبات ديگر نیز بر اساس سود مشاركت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

2. سود مشاركت در صورت انصراف مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا زمان انقضاي دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف براي مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

3. در صورت تاخیر در تحويل خودرو از جانب شركت، سود تاخیر به ازاي مبالغ پرداختي مشتري (صرفاً به شرط تكمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) يك درصد ماھانه (12 درصد سالیانه ) پرداخت مي شود.

4. در صورتي كه برحسب ضرورت، آپشن و يا تجھیزات خاصي بر روي خودرو نصب و يا حذف گردد و يا تغییري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروي تغییر يافته صادر خواھد شد.

5. در شرايط پیش فروش عمومی محصولات، مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شركت در موعد تحويل و پس از محاسبه سود مشاركت و ھزينه ھاي قانوني از طريق دعوتنامه به اطلاع مشتريان محترم خواھد رسید.

شرایط فروش فوری محصولات ایران خودرو با هدایای نقدی – اسفند94 – نوروز95

شرایط فروش اقساطی محصولات ایران خودرو ویژه نوروز95

شرایط فروش هایما اس7 و پژو207 ایران خودرو از روز شنبه 15 اسفند94

شرایط پیش‌ فروش نوروزی محصولات ایران‌ خودرو – اسفند94 و فرودین95

شرایط فروش اقساطی محصولات ایران خودرو – اسفند94

شرایط فروش قطعی محصولات ایران خودرو – اسفند94

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *