آخرین اخبار

پراید، رکورددار بی‌کیفیت ترین خودرو در 5 سال گذشته + جدول

کیفیت، تعداد تولید خودرو هرماه و هرسال توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بررسی و گزارش آن هم منتشر می شود. البته که الان چند وقتی می شود این شرکت، آمار درست و حسابی و به روز شده ای را منتشر نمی کند و در انتهای سال 94، هنوز آمار سال 93 را منتشر نکرده است. اما با نگاهی به آمار سال های 88 تا 92، مشخص است که تعداد خودروهای دارای کیفیت خیلی خوب افزایش یافته است، اما باز هم در تمام این سالها، تنها خودرویی که در قعر جدول خودروی بی کیفیت قرار دارد، سایپا 132X و سایپا 131X بوده است.

سال 89، تنها 19 درصد از خودروهای سبک، در سطح کیفی خیلی خوب

در بررسی سال به سال تولید خودرو و کیفیت آن، اطلاعات مختلفی بدست می آید. براساس گزارش های سالیانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در سال 89، 19 درصد از حجم تولید خودروهای گروه سبک در سطح کیفی خیلی خوب قرار گرفته اند که این میزان در گروه سنگین معادل 82 درصد از مجموع تولید بوده است. این در حالیست که سهم تولید خودورها با سطح کیفی خوب در این گروه به ترتیب 34 و 3 درصد بوده است. همچنین 35 و 15 درصد از تولیدات گروه های سبک و سنگین در سطح کیفی قابل قبول قرار داشته. در شرایطی که 12 درصد خودروهای سبک در سطح کیفی حداقل قابل قبول قرار دارند، هیچ خودروی سنگینی در این سطح کیفی تولید نشده است. به این ترتیب در سال 89، وضعیت کیفیت خودروهای سنگین، بهتر از خودورهای سبک بوده است و تنها حدود یک پنجم از خودروهای سواری در رتبه خیلی خوب قرار داشته اند.

جدول تعداد مدل خودورهای تولیدی به تفکیک سطوح کیفی در سال 89

گروه

بخش

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

حداقل قابل قبول

سبک

سواری

17

9

4

1

وانت

1

3

6

سنگین

اتوبوس و مینی بوس

3

4

4

کامیون و کامیونت

11

11

5

 rade bandiye khodroha1

در سال 89، کشف عیوب ایمنی و اساسی در تعداد 11 مدل خودرو منجر به 17 مورد رد محموله خودروهای تولیدی شده است. این خودروها شامل 3 مدل وانت، 7 مدل خودروی سواری و یک مدل مینی بوس است که 2 مدل از آنها در سطح کیفی خیلی خوب، 4 مدل در سطح کیفی خوب، 2 مدل در سطح کیفی قابل قبول و 3 مدل هم در طرح کیفی حداقل قابل قبول قرار داشتند. براساس این گزارش، مجموع تعداد خودروهای بازدید شده به دلیل رد محموله 4392 دستگاه است که در مقایسه با سال 88، تعداد 1560 دستگاه افزایش داشته است.
rade bandiye khodroha2

در این سال، بیشترین درصد شکایات با میزان 58.8 درصد مربوط به کیفیت بوده است. در رتبه های بعدی شکایت ها به سرانجام رسیده، 25.3 درصد مربوط به خدمات پس از فروش، 10 خدمات فروش و 5.9 درصد هم سوانح (آتش سوزی، واژگونی و …) بوده است.
rade bandiye khodroha3

سال 90 چطور بود؟

براساس نتایج ارزشیابی های سال 90، در بخش سواری گروه سبک، تعداد 14 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب و 17 مدل سطح خوب قرار گرفتند. در بخش وانت این گروه نیز تعداد 3 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 5 مدل هم در سطح قابل قبول جاگیر شدند. در بخش اتوبوس و مینی بوس، تعداد 4 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب، 4 مدل در سطح خوب و 3 مدل نیز در سطح قابل قبل قرار دارند. در بخش کامیون و کامیونت، تعداد 9 مدل خودرو در سطح خیلی خوب، 6 مدل در سطح خوب و یک مدل در سطح کیفی قابل قبول قرار دارند.

جدول تعداد مدل خودورهای تولیدی به تفکیک سطوح کیفی در سال 90

گروه

بخش

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

حداقل قابل قبول

سبک

سواری

14

17

وانت

3

5

سنگین

اتوبوس و مینی بوس

4

4

3

کامیون و کامیونت

9

6

1

 rade bandiye khodroha4

در سال 90 هم مانند سال 89، بیشتر شکایت ها با 57.8 درصد مربوط به کیفیت، 25.2 درصد مربوط به خدمات پس از فروش، 10.5 درصد، خدمات فروش و 6.5 درصد هم مربوط به سوانح (آتش سوزی و واژگونی و …) بوده است. براساس گزارش کیفی خودروها در این سال، خودروی نیسان تیانا تولیدی شرکت پارس خودرو با کسب امتیاز منفی 8.3 با کیفیت ترین خودروی بخش سواری و خودرو سایپا 131X پارس خودرو هم با کسب امتیاز منفی 128.4 نازل ترین رتبه کیفی این بخش را به دست آورده است.

سال 91 مشکلات خودرو همچنان ادامه داد

سال 91 هم تقریبا همان سبک و سیاق سال های گذشته را پیمود. بر اساس نتایج ارزشیابی های سال 91، در بخش سواری گروه سبک، تعداد 16 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب و 12 مدل نیز در سطح خوب قرار گرفته اند. در بخش وانت این گروه نیز تعداد 2 مدل در سطح کیفی خوب و 5 در سطح قابل قبول قراردارند.

خودروی نیسان تیانا با کسب امتیاز منفی 3.2 باکیفیت ترین خودروی بخش سواری بوده و خودروهای مزدا 2 و نیومزدا 3 نیز هر دو با کسب امتیاز منفی 15.0 در رتبه بعدی قرار گرفته اند. خودروهای سایپا X131 پارس خودرو و سایپا X132 نیز با کسب امتیاز منفی 102.4 و 104.0 پائین ترین رتبه های کیفی این بخش را به دست آورده اند.

در بخش وانت، خودروی کاپرا با کسب نمره منفی 96.2 بالاترین و وانت پیکان تبریز نیز با نمره منفی 166.3 پائین ترین رتبه کیفی را حائز شده اند. در بخش اتوبوس و مینی بوس، تعداد 3 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب، 3 مدل در سطح خوب و یک مدل نیز در سطح قابل قبول قرار گرفته اند. در بخش کامیون و کامیونت نیز، تعداد 10 مدل خودرو در سطح خیلی خوب، 11 مدل در سطح خوب و یک مدل در سطح کیفی قابل قبول جای گرفته اند.
rade bandiye khodroha5

اما با این حال، براساس گزارشی که در سال 91 نوشته شده است، با مقایسه میانگین نمرات منفی خودروهای گروه سبک در سال های 91و 90، در هر یک از بخش های سواری و وانت، به ترتیب 9.2 و 19.7 درصد بهبود کیفی مشاهده می شود. این میزان در خودروهای بخش های اتوبوس و مینی بوس و همچنین کامیون و کامیونت به ترتیب 9.4 و 5.6 درصد است.
rade bandiye khodroha6 rade bandiye khodroha7

 سال 92، پراید همچنان، در صدر بی کیفیت ترین خودرو

ارزشیابی های سال 92، در بخش سواری گروه سبک، تعداد 21 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب و 6 مدل نیز در سطح خوب قرار گرفته اند. در بخش وانت گروه سبک نیز تعداد 3 مدل خودرو در سطح کیفی خوب و 5 مدل خودرو در سطح قابل قبول قرار دارند.

خودروی نیسان تیانا با کسب امتیاز منفی 2.9 باکیفیت ترین خودروی بخش سواری بوده و خودروهای نیومزدا3 و گرند ویتارا نیز به ترتیب با کسب امتیاز منفی 13.1 و 17.3 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. خودروهای سایپاX132 و MVM110 نیز با کسب امتیاز منفی 85.1 و 86.4 پائین ترین رتبه های کیفی این بخش را به دست آورده اند. به این ترتیب در این سال، سایپا 132X، همچنان جایگاه خود را در قعر جدول حفظ کرد به اضافه اینکه MVM110 هم به آن اضافه شد.

در بخش وانت، خودروی وانت وینگل5 با کسب نمره منفی 81.8 بالاترین و وانت پیکان تبریز نیز با نمره منفی 146.3 پائین ترین رتبه کیفی را حائز شده اند. در بخش اتوبوس و مینی بوس، اتوبوس بین شهری ولوو 9B با اکتساب نمره منفی 36.6 در سطح کیفی خیلی خوب و اتوبوس شهری یوتانگ با نمره منفی 66.1 نیز در سطح خوب قرار گرفته اند.

 rade bandiye khodroha8

44 درصد از حجم تولید خودروهای گروه سبک در سال 92 در سطح کیفی خیلی خوب قرار گرفته اند که این میزان در گروه سنگین معادل 62 درصد از مجموع تولید بوده است. این در حالیست که سهم تولید خودروها با سطح کیفی خوب در این دو گروه به ترتیب 41 و 38 درصد بوده است. همچنین 14 درصد تولیدات گروه سبک در سطح کیفی قابل قبول قرار دارند. به این ترتیب با مقایسه سال 92 و 89، مشخص می شود که تعداد خودروهای گروه سبک که وارد بخش کیفی خیلی خوب شده اند، افزایش داشته است.

نمره های منفی کاهش پیدا می کند

براساس گزارش ارزشیابی خودروها، طی 5 سال، از سال 88 تا 92، میانگین نمره منفی خودورهای سواری کاهش پیدا کرده است. در حالی که سال88، میانگین نمره منفی گروه سواری 92.2 درصد بود، سال 92 به 47.4 درصد کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، تقریبا نمره منفی خودروهای سواری به نصف رسید. اما با وجود کاهش نمره های منفی در خودروهای سواری، همچنان سایپا 131X تولیدی پارس خودرو، در صدر لیست رد محموله های تولیدی در سال 92 قرار داشته است. این خودرو با 120 مورد نشتی روغن ترمز از مدولاتور ABS این رتبه را بدست آورد.
rade bandiye khodroha9 rade bandiye khodroha10 rade bandiye khodroha11

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *