آخرین اخبار

رانا اولین خودروی برند ملی با گارانتی 3 ساله

حسب دستور مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو مبني بر افزايش كیفیت محصولات شركت و به خصوص خودروھاي برند ملي ، پروژه ھاي بھبود و ارتقاي محصول رانا تعريف شده و مورد پیگیري و اجرا قرار گرفت ، تا جايیكه از ابتداي آذرماه سال جاري ( از تاريخ 94/09/01 به بعد) ، گارانتي اين خودرو از 2 سال يا 40.000 كیلومتر به 3 سال يا 50.000 كیلومتر افزايش يافت .

در ادامه به خلاصه اي از روند تولید و بھبود اين محصول اشاره مي شود :

تولید محصول رانا از سال 1391 و با ھدف توسعه برند ملي و پلت فرم ايران خودرو ، مناسب براي خانواده ھا و به خصوص جوانان با قیمتي پايین تر از خودروھاي ھم رده و برخوردار از آخرين استانداردھاي روز آغاز شدو در ادامه اين راه و در اواخر سال 92 ارتقاي محصول از منظر كمي و كیفي مد نظر قرار گرفت كه در فاز اول ، ارتقاي محصول از مدل پايه به LX -از طريق مجھز نمودن خودرو به تجھیزات رفاھي و ايمني بیشتر- اجرايي گرديد .

مھمترين اين بھبودھا شامل موارد ذيل مي باشد :

– بھبود كیفیت و تغییر رنگ تريم داشبورد ، كنسول وسط و رودري ھا

– تجھیز خودرو به سنسور دنده عقب – برقي نمودن شیشه بالابر درھاي عقب

– نصب بلندگو بر روي درھاي عقب

– نصب صفحه نمايش اطلاعات پیمايش ، دماي محیط و … روي داشبورد

پس از بھبودھاي فوق فاز دوم ارتقاي محصول از طريق تعريف پروژه ھاي بھبود كیفي و از نیمه دوم سال ٩٣ آغاز شده و با توجه به گستردگي ، اھمیت و پیچیدگي آن تا نیمه اول سال ٩۴ به طول انجامید . ھدف گذاري اولیه اين فاز ، عدم مراجعه خريداران خودرو جھت رفع ايراد تا ١٠.٠٠٠ كیلومتر اولیه پیمايش خودرو تعريف گرديد كه از نتايج اجراي آن كاھش شديد ايرادات خودرو و میزان مراجعه دارندگان خودروي رانا به شبكه خدمات پس از فروش شركت در چندماھه اخیر بوده است .

در ھمین راستا و پس از اجراي موفق پروژه ھاي بھبود كیفیت خودروي رانا LX ، گارانتي اين محصول به ٣ سال و يا ۵٠.٠٠٠ كیلومتر (ھر كدام كه زودتر اتفاق افتد) افزايش يافت (اين افزايش از ابتداي آذر ماه سال جاري اعمال شده است.) تا ضمن افزايش رضايت مشتريان و پاسخي شايسته به اعتماد ايشان ، اين شركت اولین خودروساز داخلي باشد كه اقدام به ارائه گارانتي با مدت زمان و كیلومتر فراتر از انتظار و الزامات قانوني نموده است .

مھمترين ويژگي ھاي برجسته خودرو رانا LX :

– اولین خودروي ايراني در تطابق با الزامات استاندارد محافظت از عابر پیاده (Pedestrian Impact) در ھنگام تصادف

– چالاك و پر قدرت (موتور TU5)

– رعايت اصول ارگونومي در طراحي خودرو

– داراي استانداردھاي روز اروپا و ھمچنین استانداردھاي 55 گانه

– ايمن (مجھز به كیسه ھواي راننده و سرنشین و ترمزھاي ABS+EBD)
مشخصات فني و تجھیزات خودروي رانا LX :

moshakhesat fanni ran lx

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *