آخرین اخبارشرایط فروش

شرايط پیش‌فروش محصولات جدید ایران‌خودرو – تیرماه 94

بدينوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مي رساند، شرايط پیش فروش برخی از محصولات جدید ایران خودرو، از روز شنبه مورخ ششم الي سی و یکم تیرماه 94 و یا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جداول پیوست ارائه مي گردد.

شرايط و توضیحات بخشنامه :

سود مشاركت در اين بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا تاريخ انقضاي دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبديل و محاسبات ديگر نیز بر اساس سود مشاركت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

سود مشاركت درصورت انصراف مطابق جداول پیوست وبصورت سالیانه حداكثرتا زمان انقضاي دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشدتا زمان انصراف براي مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

در صورت تاخیر در تحويل خودرو از جانب شركت، سود تاخیر به ازاي مبالغ پرداختي مشتري (صرفاً به شرط تكمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) يك درصد ماھانه (١٢درصد سالیانه ) پرداخت مي شود. در صورتي كه برحسب ضرورت، آپشن و يا تجھیزات خاصي بر روي خودرو نصب و يا حذف گردد و يا تغییري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروي تغییر يافته صادر خواھد شد.

در شرايط پیش فروش عادي مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شركت در موعد تحويل و پس از محاسبه سود مشاركت و ھزينه ھاي قانوني از طريق دعوتنامه به اطلاع مشتريان محترم خواھد رسید.

ارائه متن و شرايط پیش فروش جدول پیوست مندرج در بخشنامه، به مشتريان الزامي است و بديھي  است ثبت نام مشتريان تنھا بر اساس شرايط قید شده قابل پذيرش است.

شركت ايران خودرو مجاز است در صورت تكمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبتنام اقدام نمايد.

خودروھاي اين بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرين سقف قانوني ابلاغ شده در زمان تحويل خودرو برخوردار خواھند بود.

ظرفیت بخشنامه به ازاي ھر نمايندگي، بر اساس سھمیه فروش مي باشد كه در صورت به روز آوري، در اين خصوص اطلاع رساني خواھد شد.

ظرفیت یک موعد تحویل در صورت تکمیل شدن به موعد تحویل بعدی منتقل خواھد شد.

فروش فوری محصولات ایران‌خودرو به مناسبت عید سعید فطر

 زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 94/04/06 می باشد :

sharayet foroosh mahsoolat jadid irankhodro

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *