آخرین اخبارشرایط فروش

فروش اقساطی محصولات هیوندای و کیا

فروش محصولات هیوندای و کیا  با اقساط 12 ، 24 و 36 ماهه توسط لیزینگ ملت آغاز شد.

شرایط فروش اعلام شده به شرح جداول زیر است:

نوع خودرو
رنگ
قیمت خودرو
تسهیلات
پیش پرداخت
مدت
مبلغ هرقسط
بدون احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
پیش پرداخت شامل:
۲۵%بیمه بدنه +
ارزش افزوده+
هزینه های شماره گذاری
موعد تحویل
توسان
سفید-مشکی
۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۹۰,۷۸۶,۰۰۰
۱,۴۱۶,۲۶۰,۵۰۰
۷۲۰,۰۵۸,۷۶۵
۷روزکاری
۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۵۰,۱۰۱,۰۰۰
۱,۵۶۳,۱۵۱,۵۰۰
۷۶۸,۲۷۴,۵۸۵
۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۶,۷۳۳,۰۰۰
۱,۷۱۹,۱۱۳,۳۰۰
۸۱۲,۶۵۴,۸۷۵
اسپورتیج
سفید-مشکی
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۹۱,۶۲۴,۰۰۰
۱,۴۲۹,۳۳۳,۷۰۰
۷۲۶,۶۸۶,۹۷۴
۷روزکاری
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۵۰,۵۶۳,۰۰۰
۱,۵۷۷,۵۸۰,۶۰۰
۷۷۵,۳۴۷,۹۵۲
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۷,۰۷۲,۰۰۰
۱,۷۳۴,۹۸۲,۱۰۰
۸۲۰,۱۳۷,۸۶۸
سراتو فول ۲۰۱۵
سفید-مشکی
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۷۱,۵۱۱,۰۰۰
۱,۱۱۵,۵۷۷,۵۰۰
۵۶۵,۶۰۹,۴۱۸
۷روزکاری
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۹,۴۶۴,۰۰۰
۱,۲۳۱,۲۸۲,۴۰۰
۶۰۳,۵۸۸,۵۸۴
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۸,۹۳۴,۰۰۰
۱,۳۵۴,۱۳۲,۳۰۰
۶۳۸,۵۴۶,۵۷۶
اپتیما فول با رادار و آنن کوسه ای
سفید مشکی
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۹۳,۸۵۹,۰۰۰
۱,۴۶۴,۱۹۵,۵۰۰
۷۴۲,۳۶۲,۲۸۸
۷روزکاری
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۵۱,۷۹۷,۰۰۰
۱,۶۱۶,۰۵۸,۲۰۰
۷۹۲,۲۱۰,۰۸۴
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۷,۹۷۶,۰۰۰
۱,۷۷۷,۲۹۸,۷۰۰
۸۳۸,۰۹۲,۴۲۶
هیوندای النترا فول
سفید مشکی
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۶۹,۲۷۷,۰۰۰
۱,۰۸۰,۷۱۵,۷۰۰
۵۴۷,۹۳۴,۱۰۴
۷روزکاری
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۸,۲۳۱,۰۰۰
۱,۱۹۲,۸۰۴,۸۰۰
۵۸۴,۷۲۶,۴۵۲
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۸,۰۳۰,۰۰۰
۱,۳۱۱,۸۱۵,۷۰۰
۶۱۸,۵۹۲,۰۱۸
هیوندای اکسنت
سفید مشکی
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۵۹,۷۷۹,۰۰۰
۹۳۲,۵۵۳,۱۰۰
۴۷۲,۸۱۴,۱۳۲
۷روزکاری
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۳۲,۹۹۰,۰۰۰
۱,۰۲۹,۲۷۵,۱۰۰
۵۰۴,۵۶۲,۳۴۶
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۲۴,۱۸۷,۰۰۰
۱,۱۳۱,۹۷۰,۰۰۰
۵۳۳,۷۸۵,۰۳۴
سوناتاLF
سفید مشکی
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲
۹۷,۷۶۹,۰۰۰
۱,۵۲۵,۲۰۳,۶۰۰
۷۷۳,۲۹۴,۱۱۰
۷روزکاری
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴
۵۳,۹۵۵,۰۰۰
۱,۶۸۳,۳۹۳,۹۰۰
۸۲۵,۲۱۸,۷۷۰
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶
۳۹,۵۵۹,۰۰۰
۱,۸۵۱,۳۵۲,۸۰۰
۸۷۳,۰۱۲,۹۷۰
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *