آخرین اخبار

جدیدترین رده بندی کیفی خودروهاس سنگین

ایسوزوNPR75P محصول بهمن دیزل کیفی ترین کامیونت تولیدی در اسفند ماه سال گذشته شد.

در بخش کامیون، خودرو اسکانیا G400 محصول ماموت دیزل در صدر جدول قرار گرفت.
بنز آکسور محصول شرکت ایران خودرو دیزل نیز در بخش کشنده ها جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.

به گزارش شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)،در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه جاری به مانند ماه قبل، هیچ خودرویی ارزشیابی نگردیده است.

در بخش خودروهای تجاری باری شاهد رشد 3.6 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد  این روند، مربوط به افزایش تولید کامیونت ایسوزو  NPR75Pو کشنده کاوه می باشد.

جدول رده بندی كیفی گروه سنگین تجاری باری

گروه ردیف          خودرو           شركت

          سازنده

                                            كدهای 9 گانه    نمره

   منفی

1 2 3 4 5 6 7 8 9
کامیونت 1 ایسوزوNPR75P بهمن دیزل 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 7.0 4.6 0.0 0.0 28.0
2 الوند سایپادیزل 0.3 0.3 0.0 0.0 26.9 5.9 2.5 0.0 0.3 36.1
کامیون 1 اسکانیا G400 ماموت دیزل 0.0 0.8 0.0 0.5 16.5 3.8 2.8 0.0 1.3 25.7
2 بنزWH ایران خودرو دیزل 0.5 0.5 0.0 0.0 18.2 30.3 8.3 0.0 7.6 65.3
کشنده 1 بنز آکسور ایران خودرو دیزل 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 3.5 5.2 0.0 0.0 21.1
2 البرز سایپادیزل 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 7.0 6.0 0.0 0.0 35.0
3 A7 ایران خودرو دیزل 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 7.0 6.0 0.0 0.0 35.0
4 کاوه سایپا دیزل 0.0 0.8 0.0 0.0 21.8 8.2 6.2 0.0 0.0 37.0
5 ماز آذ هایتكس 0.0 1.0 3.0 0.0 25.0 6.0 12.0 0.0 0.0 47.0

همانطور که در جدول بالا مشخص است، در گروه کامیونت ها، کامیونت ایسوزوNPR75Pمحصول بهمن دیزل در رده نخست قرار گرفت. در گروه کامیون ها در میان 2 مدل خودروی تولیدی، کامیون اسکانیاG400(کمپرسی) محصول ماموت دیزل در صدر قرار گرفت. در بخش کشنده ها هم 5 مدل خودرو تولید گردید که کشنده بنز آكسور محصول ایران خودرو دیزل در بالاترین رده این گروه قرار گرفت.

عیوب فنی و عملكردی:

در بخش عیوب فنی و عملكردی، كشنده ماز بیشترین نمره منفی را كسب نمود. همچنین شاهد افت 50.0 درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم. در بخش تزئینات و مونتاژ كامیونت الوند بالاترین نمره منفی را كسب نمود. از طرفی میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل تغییری نیافته است. در بخش بدنه كامیون بنز WH حداکثر نمره منفی را کسب نمود، همچنین شاهد افت 6.6 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به افول، مربوط به کامیون اسکانیاG400 می باشد. در بخش رنگ كشنده ماز بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد. میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل روند رو به رشد 7.7 درصدی را تجربه نمود که غالبا مربوط به كاهش نمره منفی كامیونت الوند در این بخش می باشد. در انتها میانگین نمره منفی خودروهای این گروه شاهد تنزل كیفی 1.1 درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.