آخرین اخبار

شيوه جديد عرضه سوخت در نقاط مرزی

حسين آقايان، مدير تامين و توزيع شرکت پخش فرآورده هاي نفتي ايران درگفت وگویی از اتخاذ شيوه جديدي براي عرضه سوخت درنقاط مرزي کشور خبر داد که بر اساس آن نفت گاز به قيمتي عرضه مي شود که براي قاچاقچي صرفه نداشته باشد يعني اگر کسي بخواهد از قاچاقچي بخرد ، بيايد از ما بخرد. جزئيات بيشتر را درپرسش و پاسخ با وي مي خوانيد:

*موضوعي که مي تواند مقداري مسئله قاچاق سوخت را کاهش دهد، فروش قانوني سوخت به مرزنشينان است، چه تمهيداتي براي اين منظور درنظر گرفته شده است؟

-ببينيد !اجراي اين طرح مسائلي را به دنبال داشت و الان شيوه جديدي را شروع کرده ايم که وزير هم موافقت کردند که نفت گاز را به قيمتي درمرزها عرضه کنيم که براي قاچاقچي صرفه نداشته باشد يعني اگر کسي بخواهد از قاچاقچي بخرد بيايد از ما بخرد، الان مدتي است که برنامه هاي 17، 18 منطقه را دراين خصوص گرفته ايم تا فروش نفت گاز براي آن طرف مرز ممکن شود.

*با چه قيمتي عرضه مي شود؟

– مراجع مختلفي مثل استانداري و اطلاعات و غيره هستند و درهراستاني که مناطق ما درآن قرار دارند قيمت را مشخص مي کنند يعني براي جلوگيري از سوء استفاده يک نفر به تنهايي قيمت گذار نيست و قيمت را ابلاغ مي کنند اگر بيش از قيمت فوب باشد که احتياجي به تاييد نيست چون ممکن است وضعيت آن طرف مرز طوري به هم ريخته باشد که بالاي قيمت فوب هم بخرند و اگر کمتر از قيمت فوب باشد بايد حتما از تهران تأييد بگيرند.

*ولي رئيس شرکت پخش فرآورده هاي نفتي اعلام کرد که قيمت عرضه معادل 95 درصد قيمت اولين پمپ بنزين آن طرف مرز است؟

– روي اين قضيه مطلقا ثابت نيستيم که مثلا اگر کسي آمد و 94 درصد خواست به او نمي دهيم که ميزان آن بستگي به آن طرف مرز دارد.آن طرف مرز بيشتر تعادل را بالا و پايين مي کند.

* در اين مطالبي که مي فرماييد جلوگيري از قاچاق را مد نظر داريد که بسيار هدف خوبي است نمي خواهيد منفعت مرزنشين را نيز مدنظر داشته باشيد به طوري که اين تفاوت قيمت درحد نرخ تورم باشد که منفعتي نيز به مرزنشين برسد؟

-دولت در اين زمينه يک مصوبه تصويب کرد که براي مرزنشينان با فاصله 20 کيلومتر از نقطه صفر مرزي سوخت بدهند که به جاي رفتن به سراغ قاچاق، اين کار را انجام دهند! ولي نتوانستند آن را مديريت کنند و تا الان هم خيلي عملي نشده است و تبعات ديگري را دارد به بار مي آورد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.