آخرین اخبار

آلايندگي خودروهاي دارای كاربراتور، علت اصلی آلودگی هوا

اين در حالي است كه بررسي ناوگان وسايل نقليه شهر تهران نشان مي دهد كه 29 درصد از خودروهاي سواري، 7726 درصد از وانت ها و 93 درصد از تاكسي هاي شهر تهران را خودروهاي كاربراتوري تشكيل مي دهند.

به گزارش کارنت؛كارشناسان ناوگان وسايل نقليه در پايتخت بر اين باورند كه خودروهاي سواري 4/9 درصد ، وانت ها 1/22 درصد و تاكسي ها 7/4 درصد از خودروهاي كاربراتوري در شهر تهران را تشكيل مي دهند. !

حسين شهبازي كارشناس بخش انتشار و پيش بيني آلودگي هواي شركت كنترل كيفيت هواي تهران ابراز داشت: محاسبات انجام گرفته از منظر آلودگي هوا تهران نتايج قابل توجهي از سهم خودروهاي كاربراتوري را به خود اختصاص داده است.اين محاسبات نشان مي دهد كه 3/51 درصد آلودگي توليد شده ناشي از تردد خودرو در شهر تهران متعلق به خودروهاي كاربراتوري است كه 4/9 درصد از ناوگان خودروهاي سواري در پايتخت را تشكيل مي دهند.

كارشناسان با توجه به وضعيت موجود اعتقاد دارند كه اجراي هر طرحي نيازمند پيوست دقيق اجتماعي و فرهنگي است .ايجاد و برقراري عدالت اجتماعي و همچنين برخورد داري اكثر آحاد جامعه به ويژه اقشار محروم كه از امكانات و ظرفيت هاي موجود دور هستند از جمله موارد مهمي است كه در اجراي طرح هاي اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد.

اين در حالي است كه بررسي ناوگان وسايل نقليه شهر تهران نشان مي دهد كه 29 درصد از خودروهاي سواري، 7726 درصد از وانت ها و 93 درصد از تاكسي هاي شهر تهران را خودروهاي كاربراتوري تشكيل مي دهند.

براساس بررسي و تحقيقات انجام شده مشخص شد كه خودروهاي كاربراتوري  نسبت به انژكتوري معايب عمده اي همانند: عدم تناسب ميزان مخلوط شدن هوا وسوخت ، عدم توزيع يكسان سوخت، خفه كردن كاربراتو با تغيير نوع بنزين و… در ايجاد افزايش آلايندگي ها دارد كه بايد با توجه به اجراي  شيوه هاي مختلف از تردد آنها در پايتخت جلوگيري به عمل آورد.

با وضعيت موجود اين نكته بسيار حائز اهميت است كه از تعداد 2/22 درصد كل ناوگان وانت كاربراتوري 1/61 درصد آلايندگي مربوط به تردد اين نوع وانت هاي  مي باشد كه روزانه حدود 151 تن آلاينده در شهر تهران توليد مي كند . همچنين از تعداد 7/4 درصد كل ناوگان تاكسي ها ي كاربراتوري 7/14 درصد آلايندگي مربوط به اين نوع تاكسي هاست كه روزانه حدود 45 تن آلاينده در شهر تهران توليد مي كند.

آلايندگي خودروهاي كاربراتور، فاجعه اي است نا محسوس كه بايد با درايت نسبت به ريزش تخريب آن در شهر تهران برنامه ريزي كرد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.