آخرین اخبارشرایط فروش

فروش اعتباری چکی محصولات ایران خودرو”بدون ضامن”

 فروش اعتباری – چکی محصولات ایران خودرو بدون ضامن
نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پژو۴۰۵-SLX
سفید-مشکی-خاکستری
۲۹۷,۴۹۸,۰۰۰
۱۱۸,۹۹۹,۲۰۰
۱۲
۱۹۸,۴۸۴,۰۰۰
۳۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۰۳,۷۹۵,۰۰۰
۲۰,۰۹۹,۰۰۰
۱۹۶,۴۰۰,۰۰۰
۸فقره
نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پارسTU۵
سفید-مشکی-خاکستری
۳۶۹,۶۲۲,۰۰۰
۱۴۷,۸۴۸,۸۰۰
۱۲
۲۵۱,۸۳۰,۰۰۰
۴۲,۱۹۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۵۸,۹۳۰,۰۰۰
۲۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پارس سال
خاکستری-سبزانگوری-قهوه ای
۳۴۹,۹۵۷,۰۰۰
۱۴۷,۸۴۸,۸۰۰
۲۴
۲۴۰,۸۵۰,۰۰۰
۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
۱۲
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹,۹۴۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
پارس دوگانه
سفید-مشکی-خاکستری-آبی رویال
۳۶۴,۲۴۳,۰۰۰
۱۴۵,۶۹۷,۲۰۰
۱۲
۲۴۳,۴۸۶,۰۰۰
۴۱,۵۸۰,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۲۴۹,۹۸۷,۰۰۰
۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
سمندse
سفید-مشکی-خاکستری
۲۷۱,۷۴۲,۰۰۰
۱۰۸,۶۹۶,۸۰۰
۱۲
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۵۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
نوع خودرو
رنگ
قیمت
تسهیلات
مدت
پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده
مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه
مبلغ چک تضمین
تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)
وانت بنزینی
سفید
۱۳۸,۷۴۶,۰۰۰
۵۵,۴۹۸,۴۰۰
۱۲
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۱۷۵,۰۰۰
۸۳,۲۰۰,۰۰۰
۴فقره
۲۴
۸۹,۵۰۰,۰۰۰
۹,۱۵۹,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۸فقره
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.