آخرین اخبار

جزئیات تازه از نحوه جریمه رانندگان متخلف

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: توقف خودرو در حریم تقاطع به هنگام چراغ قرمز باید پشت خط ایست باشد؛ همچنین بین دو خط هم قرار گرفته باشد، در غیر این صورت جریمه اعمال خواهد شد.

 سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در مورد عدم اجرای طرح تردد وسایل نقلیه بین خطوط و اعمال قانون توسط پلیس راهور اظهار داشت: پلیس راهور مترصد است که برای تخلف عدم حرکت وسایل نقلیه بین خطوط با نصب دوربین بتواند به صورت هوشمند کنترل و نظارت را انجام دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تصریح کرد: جریمه پلیس راهور به هنگام عدم حرکت خودرو بین خطوط  در دو مورد اعمال می‌شود؛ یکی در مواقعی است که راننده خودرو به دلیل عدم رعایت حرکت بین خطوط و تغییر مسیر ناگهانی، تصادف کند و دیگری در تقاطع هاست.

این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی به اجرای طرح خط سفید در معابر تهران اشاره و بیان داشت: در طرح خط سفید، گذرگاه عابر پیاده و حرکت بین خطوط در حریم تقاطع‌ها مدنظر است.

وی گفت: توقف خودرو در حریم تقاطع به هنگام چراغ قرمز باید پشت خط ایست باشد؛ همچنین بین دو خط هم قرار گرفته باشد؛ در غیر این صورت جریمه می‌شود.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: در بزرگراه‌ها، عدم حرکت بین خطوط به صورت دستی یا به وسیله پلیس اعمال نمی‌شود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.