آخرین اخبارراهنمای سفر

محدودیت های ترافیکی نوروزی اعلام شد

پلیس راهور نیروی انتظامی با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۹۴ و افزایش ظرفیت تردد محورهای مواصلاتی کشور به منظور ارتقاء ضریب ایمنی و ایجاد کشش و روانی ترافیک از ۲۷ اسفند تا ۱۶ فروردین ماه محدودیت ها و ممنوعیت های عبور و مرور را اعلام کرد.

به گزارش کارنت به نقل از ایرنا از پلیس راهور نیروی انتظامی، در صورت ایجاد شرایط جوی یا ترافیکی خاص، محدودیت های مقطعی هم در برخی محورها اعمال می شود اما پیش از اجرای این محدودیت ها اطلاع رسانی های لازم انجام می شود.

براساس این گزارش، عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمام آزاد راه ها و بزرگراه ها و محور هایی که ضرورت ایجاب کند، ممنوع خواهد بود.

در تمام محورهای برون شهری که در ایام یاد شده ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امرمستثنی است و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راه هایی اعمال می شود که مقررات یک طرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

با توجه به عملیات اجرایی در محور کرج – چالوس، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در این محور و بر عکس ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج – چالوس از ساعت ۱۲ روزهای ۴ ،۷, ۱۳، و۱۴ فروردین ماه سال ۹۴ تا ساعت سه بامداد پس از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا سه بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه است.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز ۱۲ فروردین ماه سال ۹۴ از میدان امیرکبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۹۳ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع اعلام شده است و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه خواهد بود.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ تا ۲۲ روز جمعه ۲۹ اسفندماه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲تا۲۲ همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه است.

براساس این گزارش، تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است. همچنین تردد انواع کامیون وکامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هشت صبح ۲۷اسفندماه ۹۳ تا ساعت دو بامداد هشتم فروردین ماه و از ساعت هشت صبح ۱۱ فرودرین ماه ۹۴ تا ساعت دو بامداد ۱۶ فروردین ماه۹۴ از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳ روزهای ۴ ،۷ ، ۱۲ ، ۱۳ و۱۴ فروردین ماه تا دو بامداد روزهای بعد از رودهن به آب اسک ممنوع و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روزهای مورد اشاره تا دو بامداد روزهای بعد از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

در محور فیروز کوه تردد انواع تریلر وکامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هشت صبح روز چهار شنبه ۲۷اسفندماه تا ساعت دو بامداد روز شنبه هشتم فروردین ماه و از ساعت هشت صبح روز سه شنبه ۱۱فروردین ماه سال ۹۴ تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۱۵فروردین ماه ۹۴ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

در آزادراه کرج – قزوین – زنجان در مسیر شرق به غرب- تردد انواع تریلر وکامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۴ مورخ ۲۷اسفندماه سال ۹۳ و از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفندماه ۹۳ و همچنین ۱۳و۱۴ فروردین ماه ۹۴ از محورهای فوق ممنوع است.

در محور قدیم قزوین رشت تردد انواع تریلر وکامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ مورخ ۲۷ اسفندماه تا ساعت یک بامداد پنجم فروردین ماه ۹۴ و از ساعت ۱۲روز ۶ فروردین ماه تا ساعت یک صبح روز هشتم فروردین ماه و از ساعت ۱۲روز ۱۱ فروردین ماه ۹۴ تا ساعت یک صبح ۱۵ فروردین ماه از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع است.

در محور قدیم ساوه همدان تردد انواع تریلر وکامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح تا یک بامداد روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفندماه ۹۳ و همچنین ۱۳و۱۴ فروردین ماه ۹۴ از محورهای فوق ممنوع گزارش شده است.

در محور های اردبیل- آستارا، اردبیل- سرچم و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۸و ۲۹ اسفندماه سال ۹۳ و همچنین روزهای یکم ، ۱۲،۱۳و۱۴ فروردین ماه در محورهای یاد شده ممنوع اعلام شده است .

در محورهای اردبیل – سراب ، اردبیل – خلخال و بالعکس ، تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هفت صبح تا ساعت ۲۴ روزهای ۱۳و۱۴ فروردین ماه ۹۴ در محورهای مورد اشاره ممنوع است.

در محور های مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار ، مشهد – تربت حیدریه و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۴روزهای ۲۸و ۲۹ اسفندماه امسال و اول فروردین ماه ۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

همچنین ممنوعیت تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹ اسفندماه امسال و ۱، ۱۲ ، ۱۳، ۱۴ فروردین ماه هم در محور گلوگاه- گرگان – جنگل کلستان – چمن بید و بالعکس ممنوع اعلام شده است.

تردد این وسایل نقلیه در محور های بانه – سقز – سنندج و مریوان – سنندج و بالعکس از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹ اسفندماه امسال و همچنین روزهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ فروردین ماه ۹۴ در محورهای فوق نیز ممنوعیت دارد.

در محورهای یزد – طبس ، دیهوک – کرمان و بالعکس، تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹ اسفندماه امسال و همچنین روزهای ۱۲، ۱۳، ۱۴فروردین ماه ۹۴ در محورهای فوق ممنوع است.

در محور شیروان – بجنورد – چمن بید – جنگل گلستان و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹اسفندماه امسال و ۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ فروردین ماه نیز ممنوع اعلام شده است.

تردد انواع کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۷ صبح مورخ ۲۷ اسفندماه ۹۳ تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۴ فروردین ماه ۹۴ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوعیت دارد. همچنین در محور های پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – اندیمشک تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹ اسفندماه و نیز روزهای یکم ، ۱۲، ۱۳و۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوعیتش اعلام شده است.

در محور های یاسوج – اصفهان ، یاسوج – بابامیدان ، گچساران – باشت و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون با استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ مورخ ۲۹اسفندماه همچنین روزهای ۲، ۱۲، ۱۳و۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است.ضمن اینکه محور های سلفچگان – قم ، جاده قدیم کاشان- قم ، آزادراه کاشان – قم ، جاده قدیم تهران -قم و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای ۱۳,۷,۴و۱۴فروردین ۹۴ در محورهای فوق هم تابع ممنوعیت خواهد بود.

در محورهای بندر عباس- سیرجان ، انار- شهربابک و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹ اسفندماه ۹۳و همچنین روزهای ۱ ، ۱۲، ۱۳، ۱۴ فروردین ماه در محورهای فوق ممنوع است. این ممنوعیت در محورهای سیرجان – بافت ، جیرفت- بندرعباس و بالعکس از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روزهای ۱۳,۱۲و۱۴ فروردین ماه۹۴ هم لحاظ شده است.

ضمن اینکه تردد انواع تریلر و کامیون با شرایط بالا در محور گچساران – بهبهان- رامهرمز از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ مورخ ۲۸،۲۷و۲۹ اسفند ماه و همچنین روزهای ۲، ۱۲، ۱۳و۱۴فروردین ماه ۹۴ در محورهای فوق ممنوع است. این موضوع در در محور ایذه – شهرکرد و بالعکس از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷، ۲۸ و۲۹ اسفندماه و همچنین روزهای ۱۴,۱۳,۱۲,۴,۳,۲,۱ فروردین ماه نیز ممنوع است.

تردد تمام اتوبوس های کاروان راهیان نور از ۲۶ اسفندماه تا ۱۶ فروردین ماه در محور فوق ( محور ایذه- شهر کرد و بر عکس ) ممنوع است و مسیر اهواز- اندیمشک- خرم آباد- الیگودرز- اصفهان- شهرکرد به عنوان مسیر جایگزین معرفی می شود.

در محور های اصلی استان خوزستان تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روزهای ۱۲و۱۳ فروردین ماه در محورهای برون شهری استان ممنوع است.

در محور جیرفت – بم – کرمان و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روزهای ۱۳,۱۲و۱۴ فروردین ماه هم ممنوع اعلام شد.

در محور زابل- زاهدان و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون به غیر از حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ روز۲۹ اسفندماه و همچنین ۴ و۱۴ فروردین ماه ، در محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه ، لردگان – یاسوج و بالعکس تردد انواع تریلر و کامیون ها با همان شرایط بالا از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷، ۲۸ و۲۹اسفندماه ۹۳ و همچنین روزهای ۱۴,۱۳,۱۲,۴,۳,۲,۱فروردین ماه ۹۴ در محور فوق ممنوع اعلام شده است .

در محور های اصلی استان فارس تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ روز ۲۹ اسفندماه ۹۳ و همچنین روزهای ۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه ۹۴ در محورهای اصلی استان ممنوع است.

و اما در محور های اصلی استان اصفهان تردد انواع تریلی وکامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۷ صبح روز ۲۷اسفندماه ۹۳ تا ساعت ۲۴ روز ۵ فروردین ماه و همچنین از ساعت ۷ صبح روز ۱۲ فروردین ماه ۹۴ تا ساعت ۲۴ روز ۱۵ فروردین ۹۴ در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوعیت آن اعلام شده است .

در محور های نائین – خور ، خور – طبس ، نایین – دامغان و راور دیهوک تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی مجهز از ساعت ۲۳ تا ساعت ۷ صبح روز بعد در روز های ۲۸و۲۹ اسفندماه ۹۳ و همچنین ۱،۲،۳،۴،۵،۱۱،۱۲،۱۳و۱۴ فروردین ماه ممنوع است.

در محور بجنورد اسفراین تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای ۲۷،۲۸و۲۹ اسفندماه ۹۳ و ۱،۱۲، ۱۳، ۱۴ فروردین ماه ۹۴ ممنوع است.

این موضوع در محورهای شیراز- نورآباد – گچساران ، شیراز – کازرون – بوشهر از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روزهای ۱۳,۱۲و۱۴ فروردین ماه ۹۴ در محورهای فوق به روال یاد شده است.

جابجایی محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمام راه های اصلی برون شهری کشور از ساعت ۱۴ روز ۲۶ اسفندماه ۹۳ تا ساعت ۲۴ روز ۷ فروردین ماه ۹۴ و همچنین از ساعت ۷ صبح روز ۱۱ فروردین ماه ۹۴ تا ساعت ۲۴ روز ۱۴فروردین ماه ممنوع است.

**مجوز عبور محموله با شرایط خاص

برای روزهای ۸ ، ۹، ۱۰ و۱۱ فروردین ماه صرفا برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مرجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می شود.

ورود تمام خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از ۸ صبح روز ۲۸ اسفندماه ۹۳ تا ساعت ۲۴ روز ۷ فروردین ماه ۹۴ و همچنین از ساعت ۱ بامداد روز ۱۲ فروردین ماه ۹۴تا ساعت ۲۴ روز ۱۴ فروردین ماه ۹۴ ممنوع است.

خودرو های یاد شده در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۱۳۹۴ صرفا در ساعات روز،مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود.

در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه روسای قرارگاه های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه ناجا به صورت مقطعی و منطقه ای تصمیمات مقتضی اتخاذ می کنند.

رانندگان وسایل نقلیه باربری و حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی هنگامی که فاقد بار هستند در محورهایی که محدودیت تردد تریلر، کامیون و کامیونت اعمال می شود مجاز به تردد نیستند.

در صورت اتخاذ تصمیمات اجرایی خارج از موارد یاد شده مراتب، توسط پلیس راه راهور ناجا به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اطلاع داده شود.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۱۲۰و ۸۸۲۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *