آخرین اخبارشرایط فروش

شرایط فروش جی 5 دنده ای

ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﯾﮋﻩ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ j5 ، ﺍﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ
473.000.000 ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﻤﻦ، ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ﻣﺎﻩ
ﻣﺪﻝ ﺳﺎﻝ 94 ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *