آخرین اخبارگوناگون

کولر ماشین چگونه کار میکند

کليات سيستم کولر :

کولر تراکمی يکی از انواع سيستمهای تهويه جهت ايجاد سرمايش می باشد و اصول آن بر اساس سرمايش ايجاد شده از تغيير فاز مايع به گاز يک نوع مبرد در فشار و دمای خاص می باشد. مطابق شکل زير شامل سيکل تراکمی دارای قسمتهای اصلی زير می باشد:

1-کمپرسور : کمپرسور بخشی از مدار سيکل تراکمی است که مبرد را درمدار کولر به گردش در می آورد و باعث افزايش فشار آن ميگردد.

2-کندانسور: کندانسور يک مبدل حرارتی می باشد که حرارت مبرد را گرفته و به محيط بيرون منتقل می‌کند .

3-اواپراتور: اواپراتور يک مبدل حرارتی است که حرارت را از محيط اطراف خود جذب می کند و باعث خنک شدن محيط می شود.

4- شير انبساط: شير حرارتی قابل تنظيمی است که قبل از ورود مايع به اواپراتور باعث کاهش فشار مايع مبرد و آماده سازی آن برای تبخير در فضای داخل اواپراتور می گردد.

5- خشک کن: وظيفه خشک کن شامل :

1)جذب رطوبت از مايع مبرد ، جذب ذرات ريز

2) آلودگيهايی که وارد مدار کولر شده اند

3) ذخيره سازی مايع مبرد

4) جدا کننده گاز از مايع که باعث ورود مايع وارد شير انبساط می شود.

 

car-cooler-ac_image_01

 

عملکرد سيکل تراکمی به اين صورت است که گاز مبرد در فشار پايين وارد کمپرسور شده وکمپرسور متراکم می شود.

مبرد خروجی از کمپرسور ،گاز با فشار و دمای بالا می باشد .

سپس مبرد از طريق اتصالات مربوطه وارد کندانسورشده و در حين عبور از لوله های کندانسور، حرارت خود را از طريق پره های کندانسور به محيط اطراف منتقل می کند. در اثر انتقال حرارت، گاز مبرد در فشار بالا، به مايع فشار بالا تبديل می شود.

سپس مبرد مايع وارد خشک کن شده، رطوبت و ناخالصيهای موجود در سيکل توسط مواد جاذب و فيلتر موجود درخشک کن جذب می گردد و مقدار اضافی مبرد در آنجا ذخيره می شود.

در ادامه مايع مبرد با فشار بالا از شير انبساط که در قسمت ورودی اواپراتور قرار دارد عبور کرده و دراثر عبور از گلوگاه (اُريفيس) شير انبساط، فشار و دمای مايع ، کاهش پيدا می کند. مبرد بصورت مخلوط دو فاز مايع-گاز با فشار پايين وارد اواپراتور می گردد. پايين آمدن فشار مبرد باعث پايين آمدن نقطه جوش مبرد می گردد. بنابر اين مايع در مجاری اواپراتور با جذب گرمای محيط اطراف شروع به جوشيدن کرده و تغيير فاز از مايع به گاز فشار پايين انجام می شود .

گاز فشار پايين پس از خروج از اواپراتور وارد کمپرسور شده و سيکل به همين ترتيب تکرار می شود.

cooler-ac_image_02

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *