دلیل این کندی را می‌توان از یکسو عدم‌ تخصیص اعتبارهای لازم برای این طرح جست‌وجو کرد و ازسوی دیگر از افزایش قیمتخودروهای سنگین.  براساس آمارهای ارائه شده در‌حالی‌که در زمان آغاز این طرح، یک اتوبوس نو، قیمتی برابر با ۷۰۰ میلیون تومان داشت، در حال حاضر و از رهگذر نوسانات نرخ ارز و همچنین بازگشت تحریم‌ها، قیمت این اتوبوس به بیش از ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در این زمینه روز گذشته معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان کرده بود که باید در شرایط حاضر که اعتبارات لازم برای نوسازی ناوگان در اختیار نیست، راه‌های دیگر امتحان شود.یکی از راه‌هایی که مورد توجه مسعود تجریشی قرار گرفته است، توجه به بازسازی به جای نوسازی خودروهای فرسوده است. برای تحقق این مساله باید به بحث معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین توجه ویژه کرد. طرح اسقاط خودروهای سنگین بهمن‌ماه سال گذشته در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور رونمایی شد. همانطور که عنوان شد این طرح هم‌اکنون با موانع جدی روبه‌رو است، تجریشی یکی دیگر از موانع اجرای این طرح را عدم‌شناسایی خودروهای سنگین فرسوده می‌خواند و عنوان می‌کند که بانک اطلاعاتی خودروهای سنگین در وزارت راه و بانک اطلاعاتی خودروهای سبک در وزارت کشور است. بنابراین یکپارچه نبودن این دو بانک اطلاعاتی مانع از شناسایی خودروهای فرسوده می‌شود.

 

 

روزنامه دنیای اقتصاد