دایملر به سرمایه‌گذاران هشدار داده است که انتظار دارد تا میزان درآمد خالص سال جاری این شرکت (بدون احتساب سود و مالیات) به اندازه چشمگیری نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد. این کاهش برای شرکت خودروسازی مرسدس‌بنز نیز به طرز چشمگیری قابل انتظار خواهد بود.بر اساس اعلام کارشناسان، این بیانیه هشدارآمیز درپی کاهش تولید خودروهای مرسدس‌بنز صادر نشده است؛ چراکه میزان تقاضا برای محصولات این شرکت همچنان بالا است، بلکه عواملی همچون مقررات جدید و احکام صادر شده دلیل اصلی این کاهش درآمد است. این درحالی است که دایملر هنوز در رابطه با دلیل انتشار این بیانیه جزئیاتی را مطرح نکرده است.